LinkedIn Facebook Instagram YouTube
Tájékoztatási záradék alvállalkozók számára

1. Személyes adataid kezelője az Adamietz sp. z o.o., székhelye Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, REGON-szám: 532242263, Adószám: 7561836633, bejegyezve a vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába 0000100273 számon.

2. Az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei, akihez adataid biztonságára és felhasználására vonatkozóan kérdéseiddel és kételyeiddel fordulhatsz:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

3. Jogod van az adataidhoz való hozzáféréshez, azok módosítására, megszüntetésük iránti kérelemhez, továbbá jogod van az adatkezelés korlátozásához, az adatok továbbításához és az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz.

4. Továbbá jogod van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, amennyiben az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak. Lengyelországban ez a hatóság a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnöke.

5. Az adatkezelés céljai:
1) az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítése, valamint a szerződéskötéssel kapcsolatban a szükséges elszámolások elvégzése – a szerződés teljesítéséhez szükséges ideig, majd annak megkötését követően a személyes adatok kezelése a szerződésből eredő kötelezettségek megfelelő teljesítésének bizonyításához szükséges ideig, az archiválásra vonatkozó rendelkezésekben megjelölt határidők lejártáig történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pont);

2) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek, különösen az adózási és beszámolási kötelezettségeinek teljesítése – az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges ideig, így különösen az adókötelezettség elévüléséig (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pont);

3) az Adatkezelő alábbiakban leírt, jogszabályokban indokolt érdekeinek teljesítése – ezen érdek érvényesítéséhez szükséges ideig, e tekintetben azonban legfeljebb addig, amíg kifogását a konkrét helyzet indokoltnak nem tekinti, de legfeljebb a szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont).

A feldolgozás befejezése után az adatok törlésre kerülnek.

6. Az adatmegadás önkéntes, azonban ezek elmulasztásának következménye a szerződés megkötésének lehetetlensége lesz.

7. Az adatkezelés alapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja, azaz az Adatkezelő jogilag indokolt érdeke, amely a megkötött szerződéssel kapcsolatosan szükséges elszámolások biztosításában, a követelések érvényesítésében, valamint a kapcsolat- és arculatépítésben áll.

8. Személyes adataidnak címzettjei lehetnek:
a) adóhatóság;
b) bankok;
c) együttműködő szervezetek a jogi és adószolgáltatások területén;
d) Adatkezelő alvállalkozói (a megkötött szerződések végrehajtása érdekében),
e) jogszabályok alapján személyes adatok szerzésére jogosult  szervezetek (beleértve bíróságok, ügyészségek, bírósági végrehajtók, szabályozó és felügyeleti hatóságok);
IT-szolgálatatók.

9. Az Adatkezelőnek nincs szándékában adataidat sem az EGT-n kívüli országokba, sem nemzetközi szervezeteknek továbbítani.

10. Jogodban áll tiltakozni a személyes adatok jogos érdekek alapján történő kezelése ellen – tiltakozhatsz különleges helyzeteddel kapcsolatos okból.

11. Rád nem vonatkoznak olyan döntések, amelyek kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapulnak, és Rád nézve joghatásokat váltanak ki, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintenek.

Tájékoztatási záradék azon kapcsolattartó személyek, alvállalkozó üzletkötői és ügyvezető munkatársai számára, akiknek adatait az Adatkezelő az alvállalkozóval kötött szerződés megfelelő teljesítése érdekében kezeli

1. Személyes adataid kezelője az Adamietz sp. z o.o., székhelye Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, REGON-szám: 532242263, Adószám: 7561836633, bejegyezve a vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába 0000100273 számon.

2. Az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei, akihez adataid biztonságára és felhasználására vonatkozóan kérdésekkel és kétség esetén fordulhatsz:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

3. Jogod van az adataidhoz való hozzáféréshez, azok módosítására, megszüntetésük iránti kérelemhez, továbbá jogod van az adatkezelés korlátozásához, az adatok továbbításához és az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz.

4. Továbbá jogod van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, amennyiben az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak. Lengyelországban ez a hatóság a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnöke.

5. Az adatkezelés alapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja, azaz az Adatkezelő jogilag indokolt érdeke, amely az Adatkezelő működési folytonosságának biztosításából, az alvállalkozókkal való kapcsolattartásból, az alvállalkozókkal kötött szerződések szabályszerű teljesítéséből, szakmai együttműködésből, ajánlatok elfogadásából és benyújtásából, valamint az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos üzleti és adminisztratív folyamatok elektronikus levelezéssel történő lebonyolításából áll.

6. Az adatmegadás önkéntes, azonban ezek elmulasztásának következménye az 5. pontban felsorolt folyamatok Adatkezelő és alvállalkozója által (akinek a nevében intézkedsz) történő teljesítése lehetetlen lesz.

7. Személyes adataidnak címzettjei lehetnek:
a) adóhatóság;
b) bankok;
c) együttműködő szervezetek a jogi és adószolgáltatások területén;
d) Adatkezelő alvállalkozói (a megkötött szerződések végrehajtása céljából);
e) jogszabályok alapján személyes adatok szerzésére jogosult szervezetek (beleértve bíróságok, ügyészségek, bírósági végrehajtók, szabályozó és felügyeleti hatóságok);
f) IT-szolgálatatók.

8. Az Adatkezelőnek nincs szándékában adataidat sem az EGT-n kívüli országokba, sem nemzetközi szervezeteknek továbbítani.

9. Jogodban áll tiltakozni a személyes adatok jogos érdekek alapján történő kezelése ellen – tiltakozhatsz speciális helyzeteddel kapcsolatos okból.

10. Rád nem vonatkoznak olyan döntések, amelyek kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapulnak, és Rád nézve joghatásokat váltanak ki, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintenek.

Munkaerő-toborzási záradék egy adott munkaerő-toborzási eljárással való összefüggés nélkül, azzal a lehetőséggel, hogy visszavonod hozzájárulásodat az adatmegosztáshoz kapcsolt vállalkozások számára

Személyes adataid kezelője az Adamietz sp. z o.o., székhelye Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, REGON-szám: 532242263, Adószám: 7561836633, bejegyezve a vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába 0000100273 számon.

Az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei, akihez adataid biztonságára és felhasználására vonatkozóan kérdésekkel és kétség esetén fordulhatsz:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

Jogod van az adataidhoz való hozzáféréshez, azok módosítására, megszüntetésük iránti kérelemhez van az adatkezelés korlátozásához, és az adatok továbbításához.

Továbbá jogod van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, amennyiben az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak. Lengyelországban ez a hatóság a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnöke.

Az adatmegadás önkéntes, azonban ezek elmulasztásának következményeként a munkaerő-felvételi eljárásban való részvétel lehetetlen lesz.

Adataid kezelésének jogi alapja:

a) az általad küldött általános adatokat azért dolgozzuk fel, hogy a jelentkezésedet elbíráljuk a hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pont), amelyet a hozzánk küldött jelentkezéseddel fejezel ki,

b) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek ellátásához szükséges mértékben, pl. beutaló üzemorvoshoz előzetes vizsgálatokra (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pont),

c) az általad küldött speciális kategóriájú adatokat (GDPR 9. cikk (1) bekezdés) a hozzájárulásod alapján kezeljük, amelyet a hozzánk küldött jelentkezéseddel fejezel ki (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a pont).

A személyes adatokat 3 évig kezeljük, azután töröljük.

Ha további hozzájárulást adsz az Adatkezelőhöz tartozó kapcsolt vállalkozásoknak, hogy személyes adataidhoz hozzáférjenek [hiperlink a vállalkozások listájához], e vállalkozások az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja alapján fogják végezni a hozzájárulás tartalmában megjelölt ideig, azonban legfeljebb az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, ezt követően törlésre kerülnek.

Az Adatkezelőnek nincs szándékában adataidat sem az EGT-n kívüli országok címzettjeinek, azaz harmadik országnak, sem nemzetközi szervezeteknek továbbítani.

Amennyiben az adatok kezelése külön hozzájárulás alapján történik, jogosult vagy a hozzájárulást bármikor visszavonni. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adataidnak címzettjei lehetnek:

a) az Adatkezelőhöz tartozó kapcsolt vállalkozások (külön hozzájárulás kifejezése esetén),

b) jogszabályok alapján személyes adatok szerzésére jogosult szervezetek (beleértve bíróságok, ügyészségek, bírósági végrehajtók, szabályozó és felügyeleti hatóságok),

c) IT-szolgálatatók.

Rád nem vonatkoznak olyan döntések, amelyek kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapulnak, és Rád nézve joghatásokat váltanak ki, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintenek.

Munkaerő-toborzási záradék egy adott pozícióra vonatkozó álláshirdetésre válaszul, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségével a jövőbeni munkaerő-toborzáshoz és az Adamietz csoport vállalataival való adatmegosztáshoz

Személyes adataid kezelője az Adamietz sp. z o.o., székhelye Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, REGON-szám: 532242263, Adószám: 7561836633, bejegyezve a vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába 0000100273 számon.

Az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei, akihez adataid biztonságára és felhasználására vonatkozóan kérdéseiddel és kételyeiddel fordulhatsz:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

Jogod van az adataidhoz való hozzáféréshez, azok módosítására, megszüntetésük iránti kérelemhez van az adatkezelés korlátozásához, és az adatok továbbításához.

Továbbá jogod van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, amennyiben az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak. Lengyelországban ez a hatóság a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnöke.

Az adatkezelés célja munkaerő-toborzás lefolytatása. Önkéntes és opcionális hozzájárulás megadása esetén az adatokat az Adatkezelő által lefolytatott jövőbeni munkaerő-toborzások céljából is kezeljük.

Az adatmegadás önkéntes, azonban ezek elmulasztásának következményeként a munkaerő-felvételi eljárásban való részvétel lehetetlen lesz.

Adataid kezelésének jogi alapja:

a) a munkaerő-toborzási eljárás lefolytatására és a szerződés megkötésére irányuló intézkedések megtételéhez szükséges mértékig (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pont), azaz a szerződés megkötése előtt kifejezett kérésed,

b) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek ellátásához szükséges mértékben, pl. beutaló üzemorvoshoz előzetes vizsgálatokra (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c pont),

c) amennyiben az általad küldött általános adatok meghaladják a Munkatörvénykönyv 22.1 cikk (1) bekezdésben meghatározott listát, adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, amelyet a hozzánk küldött jelentkezéseddel fejezel ki (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pont);

d) az általad küldött speciális kategóriájú adatokat (GDPR 9. cikk (1) bekezdés) a hozzájárulásod alapján kezeljük, amelyet a hozzánk küldött jelentkezéseddel fejezel ki (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a pont).

A személyes adatok kezelése a munkaerő-toborzási folyamat végéig, azaz a hirdetés megjelenésétől számított maximum 3 hónapig tart, ezt követően törlésre kerül.

Ha további hozzájárulást adsz a jövőbeni munkaerő-toborzás céljából, az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja alapján fogják végezni a hozzájárulás tartalmában megjelölt ideig, azonban legfeljebb az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, ezt követően törlésre kerülnek.

Ha további hozzájárulást adsz az Adatkezelőhöz tartozó kapcsolt vállalkozásoknak, hogy személyes adataidhoz (hozzáférjenek ([hiperlink a vállalkozások listájához]/minden alkalommal megjelölhetsz egy konkrét vállalkozást, amellyel megoszthatják az adatokat), e vállalkozások az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pontja alapján fogják végezni a hozzájárulás tartalmában megjelölt ideig, azonban legfeljebb az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, ezt követően törlésre kerülnek.

Az Adatkezelőnek nincs szándékában adataidat sem az EGT-n kívüli országok címzettjeinek, azaz harmadik országnak, sem nemzetközi szervezeteknek továbbítani.

Amennyiben az adatok kezelése külön hozzájárulás alapján történik, jogosult vagy a hozzájárulást bármikor visszavonni. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adataidnak címzettjei lehetnek:

a) az Adatkezelőhöz tartozó kapcsolt vállalkozások (külön hozzájárulás kifejezése esetén),

b jogszabályok alapján személyes adatok szerzésére jogosult szervezetek (beleértve bíróságok, ügyészségek, bírósági végrehajtók, szabályozó és felügyeleti hatóságok),

c) IT-szolgálatatók.

Rád nem vonatkoznak olyan döntések, amelyek kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapulnak, és Rád nézve joghatásokat váltanak ki, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintenek.

A VÁLLALKOZÁSOK LISTÁJA, AMELYEK JAVÁRA MUNKAERŐ-TOBORZÁS ZAJLIK
 1. FORMOPEX Korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, az Opolei Kerületi Bíróság VII. Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozások Országos Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve 0000345370 cégjegyzékszámon, adószám: 7542997648, REGON: 160312882, alaptőke: 800 000,00 zł
 2. AGRO-POLEN Korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Chociwel, Chociwel 1, 57-100 Strzelin, a Wrocław-Fabryczna Kerületi Bíróság IX. Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozások Országos Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve 0000164063 cégjegyzékszámon, adószám: 9140004451, REGON: 930622411, alaptőke:
  5 583 930,00 zł
 3. OPEX Részvénytársaság, székhelye: Opole, ul. Ozimskal 153, 45-309 Opole, az Opolei Kerületi Bíróság VIII. Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozások Országos Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve 0000034624 cégjegyzékszámon, adószám: 7540335110, REGON: 530530130, alaptőke: 578 000,00 zł
 4. KS KONSTRUKCJE STALOWE Korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Ozimek,, ul. Kolejowal 1, 46-040 Ozimek, az Opolei Kerületi Bíróság VIII. Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozások Országos Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve 0000058707 cégjegyzékszámon, adószám: 7541019569, REGON: 531024311, alaptőke: 7 518 000,00 zł
 5. ABM LOGISTIC Korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 10, 47-100 Strzelce Opolskie, az Opolei Kerületi Bíróság VIII. Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozások Országos Bírósági Nyilvántartásába bejegyezve 0000358268 cégjegyzékszámon, adószám: 7561958885, REGON: 160333861, alaptőke: 2 023 000,00 zł
Sütikre vonatkozó szabályzat – süti fájlok és hasonló technológiák

1. Definíciók

1.1. Adatkezelő – az Adamietz Korlátolt felelősségű társaság,  székhelye Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, REGON-szám: 532242263, Adószám: 7561836633, bejegyezve a vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába 0000100273 számon.

1.2. Süti fájlok – kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a Felhasználó a Weboldal használata során mentett el a Felhasználó eszközén, és bármilyen más hasonló technológia, amelyet a Felhasználó weboldalon végzett tevékenységére vonatkozó információk gyűjtésére használnak. A süti fájlok az Adatkezelőtől vagy az Adatkezelő megbízható partnereitől származhatnak.

1.3. Sütikre vonatkozó szabályzat – a jelen szabályzat.

1.4. Weboldal – az Adatkezelő által üzemeltetett webhely a www.adamietz.pl címen

1.5. Felhasználó – a Weboldalt látogató minden természetes személy.

2. Milyen célokra használnak sütiket a Weboldalon?

2.1. Az Adatkezelő nem használ semmilyen szükséges süti fájlt. Amíg nem járulsz hozzá a süti fájlok használatához a Weboldalunkon, nem kezeljük a süti fájlokat.

2.2. Az Adatkezelő a sütiket funkcionális, analitikus és célzó okokból használja – de kizárólag csak akkor, ha a Felhasználó ehhez hozzájárul.

2.3. Az Adatkezelő egyéb technológiákat és műszaki megoldásokat is alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a készüléken vagy a Felhasználó böngészőjében tárolt információk elérését (pl. Local Storage, amelynek köszönhetően az Adatkezelő hozzáférést kap a Weboldal használata során a Felhasználó böngészőmemóriájának külön részében tárolt információkhoz).

3. Milyen típusú süti fájlokat használunk a Weboldalon?

3.1. A Weboldalon használt süti fájlok a következő kategóriákra oszthatók:

Opcionális süti fájlok

Ezeket a sütiket az Adatkezelő csak akkor használja, ha a Felhasználó hozzájárul ehhez. Ezek a sütik:

Funkcionálisak:
– _GRECAPTCHA – védelmet nyújt a spamekkel szemben és kockázatelemzést biztosít.
– pll_language – információt tárol arról a nyelvről, amelyen az oldalt használod;

Analitikus:
– _ga_SS3E20G4Q7 – ezt a süti fájlt használja a Google Analytics a munkamenet állapotának tárolására;
– _ga – ez a süti fájl a Google Universal Analytics-szel áll kapcsolatban, amely a gyakrabban használt Google elemző szolgáltatás jelentős frissítése. Ez a süti fájl az egyedi felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen generált szám hozzárendelésével ügyfél-azonosítóként. A webhely minden oldalkérelméhez hozzátartozik, és a látogatói-, munkamenet- és kampányadatok kiszámításához használják a webhelyelemzési jelentésekben;
– _gid – ezt a süti fájl a Google Analytics állította be. Minden egyes meglátogatott oldal egyedi értéket tárol és frissít, és az oldalmegtekintések számának számlálására és nyomon követésére szolgál.

Célzó:
– _gat_gtag_UA_48362511_ Ez a süti fájl a Google Analytics része, és a kérések korlátozására szolgál (throttle request rate).

4. Használ a Weboldal harmadik féltől származó sütiket?

4.1. A Weboldal használatával a Felhasználó kaphat az Adatkezelővel együttműködő harmadik féltől származó süti fájlokat. Részletesebb információ lejjebb található:

Analitikus szolgáltatók

A Weboldal működésének jobb megértése érdekében az Adatkezelő együttműködik olyan analitikus szolgáltatókkal, mint a Google Analitycs, a Google Maps.

Ezen szolgáltatások szolgáltatói saját sütiket dolgozhatnak fel, amelyekre az Adatkezelőnek nincs befolyása és nem vállal felelősséget értük. Több információ arra vonatkozóan, hogyan használják fel a szolgáltatók  a Felhasználók adatait, itt található:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

5. Mennyi ideig tárolják az egyes süti fájlokat?

5.1. Opcionális süti fájlok:

a) Funkcionális süti fájlok:
– _GRECAPTCHA – 6 hónapon át;
– pll_language – 1 éven át;

b) Analitikus süti fájlok:

– _ga_SS3E20G4Q7 – 2 éven át;
– _ga – 2 éven át;
– _gid – 1 napig.

c) Célzó süti fájlok:

– _gat_gtag_UA_48362511_1 – 1 percig

5.2. A fent megjelölt időtartam elmúltával – a süti fájlok törlődnek.

6. Hogyan lehet módosítani a süti fájlok beállításait?

6.1. A Weboldal hozzájárulás-kezelési platformot használ (CMP) annak érdekében, hogy a Felhasználó könnyebben kezelhesse a süti preferenciáit.

6.2. A Felhasználó a CMP segítségével módosíthatja a süti fájlokra vonatkozó beállításait. A CMP lehetővé teszi:

a) a Weboldalon használt süti fájlokra és az Adatkezelő megbízható partnereire vonatkozó részletes információk szerzését,

b) az Adatkezelő és megbízható partnerei által az opcionális süti fájlok használatára vonatkozó hozzájárulás kifejezését és visszavonását;

c) a korábban választott beállítások módosítását.

7. Lehetséges a süti fájlok beállításainak módosítása az internetes böngésző szintjén?

7.1. A süti fájlok rajtuk keresztül történő adatgyűjtésre történő felhasználásához, beleértve a Felhasználó eszközén tárolt adatokhoz való hozzáférést, a Felhasználó hozzájárulása szükséges. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

7.2. Csak azon süti fájlok esetében nem szükséges engedély, amelyek használata telekommunikációs szolgáltatás nyújtásához szükséges (adatátvitel a tartalom megjelenítéséhez).

7.3. A süti fájlok használatára vonatkozó hozzájárulás visszavonása a böngésző beállításainak közvetítésével is lehetséges. Részletesebb információ ebben a témában az alábbi linkeken található:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
d) Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

7.4. A felhasználó az alábbi linkeken elérhető eszközök segítségével bármikor ellenőrizheti az általa használt böngésző aktuális adatvédelmi beállításai állapotát.

a) http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b) http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

7.5. Mivel egyes sütik szükségesek a Weboldal működéséhez, a böngésző beállításainak megváltoztatása egyes szolgáltatások nem megfelelő működését okozhatja, sőt a Weboldal használatát teljesen meg is akadályozhatja.

8. A Google Analytics és a Google Maps eszközök részeként használt süti fájlok, amelyeket a hozzájárulásod alapján dolgozunk fel, harmadik, azaz az EGT-n kívüli országba továbbíthatók. A személyes adatok Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbítása esetén előfordulhat, hogy az adott ország nem biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét, nem biztosítja a GDPR szerinti jogok érvényesülését, sérülhet a személyes adatok védelme. Tájékoztatunk, hogy a személyes adatok EGT-n kívülre történő továbbítása nagy kockázattal járhat, hogy nem garantálja a kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát.

9. Adatvédelmi irányelvek változásai

9.1. A szabályzatot folyamatosan felülvizsgáljuk, és szükség esetén frissítjük.

9.2. A szabályzat aktuális verzióját 2023. 02. 01-én elfogadták, és ettől a naptól hatályos.

A Weboldal adatvédelmi szabályzata

1. Definíciók

1.1. Adatkezelő – az Adamietz Korlátolt felelősségű társaság, székhelye Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, REGON-szám: 532242263, Adószám: 7561836633, bejegyezve a vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába 0000100273 számon.

1.2. Személyes adatok – a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságot meghatározó egy vagy több konkrét tényező által azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk, beleértve az IP-címet, készüléket, internet-azonosítót, valamint a sütik és más hasonló technológiák által gyűjtött információkat.

1.3. Szabályzat – a jelent Adatvédelmi szabályzat.

1.4. GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.04.27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

1.5. Weboldal – az Adatkezelő által üzemeltetett webhely a www.adamietz.pl címen.

1.6. Felhasználó – a Weboldalt látogató minden természetes személy, vagy a Szabályzatban leírt bizonyos szolgáltatások és funkciók egyikét használó személy.

2. Személyes adatok kezelése a Weboldal használatával kapcsolatban

2.1. A Weboldal Felhasználó általi használatával kapcsolatban az Adatkezelő az egyes kínált szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben gyűjt adatokat. Az alábbiakban következnek a Felhasználó általi Weboldal-használat során gyűjtött személyes adatok kezelésének részletes elvei és céljai.

2.2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekben kapcsolatba léphetsz az Adatvédelmi Tisztviselővel:

Kamil Durnaś

tel: 791-29-32-32

e-mail: iod@adamietz.pl

3. A személyes adatok kezelésének céljai és jogi alapjai a Weboldalon

3.1. A Weboldalt használó minden személy adatait az Adatkezelő az alábbi célokból kezeli:

a) a Felhasználók Weboldalon gyűjtött tartalommal való ellátása keretében történő elektronikus szolgáltatásnyújtás – ilyenkor az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pont);

b) követelések előterjesztése és érvényesítése vagy a követelésekkel szembeni védekezés – az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pont), jogainak védelme alapján;

c) kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a kapcsolatfelvételi űrlapon;

d) álláspályázat az Adatkezelőnél egy adott munkaerő-toborzáshoz kapcsolódóan (ebben az esetben a következő [link a záradékhoz] kitétel vonatkozik), vagy konkrét munkaerő-toborzáshoz való kapcsolódás nélkül (ebben az esetben a következő [link a záradékhoz] kitétel vonatkozik).

4. Süti fájlok

4.1. Az Adatkezelő a Weboldal keretében süti fájlokat használ. A süti fájlok használatára vonatkozó célok és alapelvek a Süti fájlok szabályzatában találhatók [link a Süti fájlok szabályzatához].

5. Személyes adatok kezelésének időtartama

5.1. A személyes adatok kezelésének időtartama függ a nyújtott szolgáltatás típusától és az adatkezelés céljától. Az adatok kezelése főszabály szerint a szolgáltatás időtartama alatt történik, a hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelés elleni tényleges kifogás benyújtásáig olyan esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

5.2. Az adatkezelés időtartama meghosszabbítható, ha az adatkezelés az igények előterjesztéséhez és érvényesítéséhez, illetve a követelésekkel szembeni védekezéshez szükséges, ezt követően pedig csak akkor és olyan mértékben, amelyet a jogszabály megkövetel. Az adatkezelési időszak lejárta után az adatok visszafordíthatatlanul törlődnek

6. A Felhasználó jogosultságai

6.1. A Felhasználó jogosult az adatok tartalmához hozzáférni, és kérheti azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, az adattovábbítás jogát, valamint panaszt tehet a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervnél.

6.2. A Felhasználónak joga van továbbá, hogy sajátos helyzetével összefüggő okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen, amely az Adatkezelő jogos érdekén alapul.

7. Személyes adatok címzettjei

7.1. A szolgáltatások nyújtásával összefüggésben a személyes adatokat külső jogalanyok, köztük különösen a Weboldal megfelelő használatát lehetővé tevő informatikai szolgáltatók számára adják át.

7.2. A Felhasználó hozzájárulásának megszerzése esetén adatait más jogalanyok számára is hozzáférhetővé tehetik saját céljaikra, ideértve a marketing célokat is.

7.3. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Felhasználóval kapcsolatos kiválasztott információkat a megfelelő jogalap alapján és a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban illetékes hatóságoknak vagy harmadik feleknek átadjon, akik ilyen tájékoztatást kérnek.

8. Személyes adatok továbbítása az EGT-n kívülre

8.1. Adataid az EGT-n kívülre a Süti fájlok szabályzatában meghatározott esetekben továbbíthatók.

9. Személyes adatok biztonsága

9.1. Az Adatkezelő folyamatosan kockázatelemzést végez annak érdekében, hogy a személyes adatokat biztonságos módon kezelje – mindenekelőtt gondoskodik arról, hogy az adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá, és csak olyan mértékben, amennyire az a feladatokhoz szükséges.  Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos minden műveletet csak az arra jogosult alkalmazottak és munkatársak végezzenek.

9.2. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy alvállalkozói és más együttműködő jogalanyok is garantálják a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását, amikor az Adatkezelő kérésére személyes adatokat dolgoznak fel.

10. Adatvédelmi szabályzat változásai

10.1. A szabályzatot folyamatosan felülvizsgáljuk, és szükség esetén frissítjük.

10.2. A szabályzat aktuális verzióját 2023. 01. 01-én elfogadták, és ettől a naptól hatályos.

Információk a nyomon követésről

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK VIZUÁLIS MEGFIGYELÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ  FELDOLGOZÁSÁRÓL

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.04.27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről), a GDPR 13. cikk (1) és (2) bekezdéseinek értelmében az alábbi információkat nyújtjuk.

 1. A személyes adatok kezelője és elérhetőségi adatai:

Személyes adataid kezelője az Adamietz sp. z o.o., székhelye Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, REGON-szám: 532242263, Adószám: 7561836633, bejegyezve a vállalkozók Országos Bírósági Nyilvántartásába 0000100273 számon.

Adatvédelmi Tisztségviselő Kamil Durnaś, tel. 791-293-232, e-mail: iod@adamietz.pl

 1. A személyes adatok kezelésének céljai és a feldolgozás jogi alapja

Személyes adatait kép formájában a vizuális megfigyelés részeként, azaz képrögzítő eszközök segítségével (hang nélkül) kezeljük. A fenti személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f pontja alapján történik az Adatkezelő jogilag indokolt céljainak megvalósításával kapcsolatban, ide tartoznak az üzem területén lévő személyek és vagyon védelme, valamint az olyan információk bizalmas kezelése, amelyek nyilvánosságra hozatala az Adatkezelőnek kárt okozhat. Az így megszerzett személyes adatokat a biztonsági szolgálat folyamatosan felülvizsgálja, a későbbi ellenőrzés érdekében folyamatosan rögzíti, az Üzem területén végzett munka befejezése után az ingatlanok megfigyelésére szolgál.

A fenti személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag olyan célból dolgozza fel, amelyért azokat gyűjtötték.

 1. Az adatok címzettjei és egyéb jogalanyok

Szükség esetén az adatok a következő címzettek rendelkezésére bocsáthatók:

 • „Gwarant” Agencja Ochrony S.A., székhelye Opole;
 • Harmadik fél, aki bizonyítja, hogy szükséges a feldolgozás egyéb jogalanyok által követett jogos érdekek céljából.

Személyes adatok továbbíthatók olyan jogalanyoknak is, amelyek a szabályozás értelmében nem minősülnek adatcímzettnek, azaz olyan hatóságoknak, amelyek az európai uniós joggal vagy a tagállam jogrendszerével összhangban meghatározott eljárások részeként megkaphatják a nyomon követés során megszerzett személyes adatokat. Ilyen jogalanyok lehetnek különösen nyomozó szervek, valamint bíróságok.

 1. Adattárolás időszaka

a) személyes adataidat például a rögzítéstől számított 1 hónapot meg nem haladó ideig tároljuk;

b) ha a képfelvétel bizonyítéknak minősül a jogszabály alapján lefolytatott eljárásokban, vagy az Adatkezelő megállapítja, hogy az ilyen eljárásban bizonyítéknak minősülhet, úgy a személyes adatok tárolásának időtartama az eljárás jogerős befejezéséig meghosszabbodik;

c) az a) és b) pontban meghatározott időtartamok lejártát követően a megfigyelés eredményeként megszerzett személyes adatokat tartalmazó képfelvételek – külön rendelkezés eltérő rendelkezése hiányában – véglegesen törlésre kerülnek.

 1. Adatmegadás kötelezettsége

Az adatmegadás önkéntes, de az Üzem területén való tartózkodáshoz szükséges.

 1. Automatizált döntéshozatal és adattovábbítás harmadik országokba

Személyes adataira nem vonatkozik automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást, amelyet a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése említ. A személyes adatokat szintén nem továbbítjuk külföldre, beleértve harmadik országokba, azaz az EU-tagállamokon kívüli országokba, Izlandra, Norvégiába vagy Liechtensteinbe.

 1. Az érintett személy jogai

A GDPR 15-22. cikkeiből eredő korlátozások alapján és azokra figyelemmel jogosult vagy:

1) adataidhoz hozzáférni és azokról másolatot kapni;

2) személyes adataidat módosítani;

3) a személyes adatok kezelését korlátozni;

4) személyes adatokat törölni;

5) adatokat hordozni;

6) panaszt benyújtani az adatkezelés ellen;

7) panaszt benyújtani a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnökéhez.

 1. Egyéb információk

A felügyelet az egész üzemre kiterjed, beleértve a parkolót, a folyosókat és az összes helyiséget, kivéve a szanitereket, öltözőket, étkezdéket, szociális helyiségeket és pihenőket.